Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας

17-02-2011
Απόφαση 2011/13

Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας

31-01-2011
Απόφαση 2011/37

Διάθεση κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου και γραμματειακής υποστήριξης των Δημοτικών Παρατάξεων

31-01-2011
Απόφαση 2011/8

Αποδοχή παραίτησης Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου και ορισμός νέου Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

31-01-2011
Απόφαση 2011/9

Αποδοχή παραίτησης Προέδρου του Δ.Σ. του Ν. Π. Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαϊδαρίου και ορισμός νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου

31-01-2011
Απόφαση 2011/10

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για το Ν.Π. Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Χαϊδαρίου (11μηνης σύμβασης)

31-01-2011
Απόφαση 2011/11

Λήψη απόφασης για την Απογραφή κτιρίων και πληθυσμού – Έγκριση φύλλων Αυτοτελών οικισμών (Φ.Α.Ο.)

31-01-2011
Απόφαση 2011/12

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: "Ανακατασκευή πεζόδρομου της οδού Γυθείου"

31-01-2011
Απόφαση 2011/14

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: "Αισθητική παρέμβαση στην οδό Μονεμβασίας"

31-01-2011
Απόφαση 2011/15

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: "Κατασκευή σταμπωτού δαπέδου στην οδό Νισύρου"

31-01-2011
Απόφαση 2011/16

copyrights © 2020 Evolution Projects