Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση περαίωσης του έργου: "Κατασκευή έργων οδοποιΐας"

31-01-2011
Απόφαση 2011/17

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο:"Ανακατασκευή κουφωμάτων 3ου Δημοτικού Σχολείου"

31-01-2011
Απόφαση 2011/18

Έγκριση ανάθεσης συνολικής διαχείρισης παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου: "Προσθήκη αίθουσας στο 6ο Nηπιαγωγείο Χαϊδαρίου" στον ΟΣΚ Α.Ε.

31-01-2011
Απόφαση 2011/19

Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή σε επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών περί αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της περιοχής Νομού Αττικής, σύμφωνα με την Δ6Α1107881ΕΖ2010/5.8.010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικ

31-01-2011
Απόφαση 2011/20

Υπόδειξη Δημοτικών Συμβούλων για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. του Α.Σ.Δ.Α.

31-01-2011
Απόφαση 2011/21

Εξέταση μελέτης για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση "Καψάλωνα", στο Σκαραμαγκά

31-01-2011
Απόφαση 2011/22

Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου

31-01-2011
Απόφαση 2011/23

Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης

31-01-2011
Απόφαση 2011/25

Έγκριση του Διετούς Προγράμματος Δράσης 2011-2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης

31-01-2011
Απόφαση 2011/26

Ορισμός τριών (3) Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 199 του K.Δ.Κ. έτους 2011

31-01-2011
Απόφαση 2011/28

copyrights © 2020 Evolution Projects