Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση επιβολής προστίμου στην "AUTECO ΚΤΕΟ" για παράνομα τοποθετημένες ενδεικτικές πινακίδες

31-01-2011
Απόφαση 2011/41

Έγκριση επιβολής προστίμου στην "AUTOVISION SAKAR A.E." (AUTOVISION I. KTEO) για παράνομα τοποθετημένες ενδεικτικές Πινακίδες

31-01-2011
Απόφαση 2011/42

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης στο με αριθμ. κυκλοφορίας ΖΗΜ 7988 αναπηρικό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας Δέσποινας Μητροπούλου, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 52

31-01-2011
Απόφαση 2011/43

Ορισμός μελών της Επιτροπής Κτηματολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν.3463/2006, αποτελούμενη από δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους & τους αναπληρωτές τους & έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό – Δημ. Υπάλληλο για το έτος 2011

31-01-2011
Απόφαση 2011/27

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

31-01-2011
Απόφαση 2011/24

Ανάκληση άδειας λειτουργίας κινητής καντίνας

21-01-2011
Απόφαση 2011/5

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστημάτος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Γ. ΨΑΡΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Αφροδίτης 1, Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου)

21-01-2011
Απόφαση 2011/2

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΣΦΗΝΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Γ.Παπανδρέου 15 & Αθ. Διάκου, Οπωροπαντοπωλείο)

21-01-2011
Απόφαση 2011/3

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΡΑΜΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Γ. Παπανδρέου 51, Κομμωτήριο)

21-01-2011
Απόφαση 2011/4

Αποδοχή δωρεάς

18-01-2011
Απόφαση 2011/2

copyrights © 2020 Evolution Projects