Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα

22-06-2010
Απόφαση 2010/170

Ορισμός ελεγκτών στην Κ.Ε.ΔΧ (χρήση 2009)

22-06-2010
Απόφαση 2010/171

Έγκριση μηκοτομής οδού Αρεοπόλεως

22-06-2010
Απόφαση 2010/174

Ορισμός όρων δόμησης στο ΟΤ Γ 451

22-06-2010
Απόφαση 2010/175

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

22-06-2010
Απόφαση 2010/179

Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου

22-06-2010
Απόφαση 2010/181

Λήψη απόφασης για την ανάθεση της προμήθειας γραφίτη και μελανιού για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα

22-06-2010
Απόφαση 2010/169

Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ Δήμου και ενδιαφερομένων για τον υπολογισμό εισφορών σε χρήμα και γη (μετατρεπόμενη σε χρήμα)

22-06-2010
Απόφαση 2010/172

Διορθωτική Πράξη εφαρμογής στην ιδιοκτησία 40.06 του ΟΤ Γ 400

22-06-2010
Απόφαση 2010/176

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της "Σχολικής Επιτροπής 6ου Δημοτικού Σχολείου και 11ου Νηπιαγωγείου Χαϊδαρίου" και ψήφιση πίστωσης

22-06-2010
Απόφαση 2010/177

copyrights © 2020 Evolution Projects