Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής του 10ου Δημοτικού Σχολείου και ψήφιση πίστωσης

26-01-2009
Απόφαση 2009/17

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής του 6ου Γυμνασίου και ψήφιση πίστωσης

26-01-2009
Απόφαση 2009/18

Έγκριση απόδοσης ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στο Νομικό Πρόσωπο του "Δ.Α.Ο.Χ."

26-01-2009
Απόφαση 2009/19

Έγκριση απόδοσης της ετήσιας επιχορήγησης στο Νομικό πρόσωπο "Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί"

26-01-2009
Απόφαση 2009/20

Έγκριση απόδοσης ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στο Νομικό πρόσωπο του "Πνευματικού Κέντρου"

26-01-2009
Απόφαση 2009/21

Έγκριση απόδοσης ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στο Νομικό πρόσωπο του "ΚΑΠΗ"

26-01-2009
Απόφαση 2009/22

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού προσώπου του "Πνευματικού Κέντρου"

26-01-2009
Απόφαση 2009/23

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: "Συναρμογή οδού Πλουτάρχου με την οδό Ηρακλέους" και έγκριση μελέτης

26-01-2009
Απόφαση 2009/28

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: "Κατασκευή κόμβου στη συμβολή των οδών Ρίμινι και Ηρακλέους

26-01-2009
Απόφαση 2009/29

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου

05-01-2009
Απόφαση 2009/1

copyrights © 2020 Evolution Projects