Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής

05-01-2009
Απόφαση 2009/2

copyrights © 2020 Evolution Projects