Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού -Τακτοποιητικού Πίνακα του Έργου: Διάνοιξη Οδού Αρεοπόλεως στο Ύψος της Οδού Σύρου

09-10-2019

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Διάστρωση Συνθετικού Χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Α΄ Αθλητικού Κέντρου Δ. Χαϊδαρίου»

09-10-2019

Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V), στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων».

09-10-2019

Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος ένταξης/χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIII), στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»

09-10-2019

Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος ένταξης/χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IX), στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»

09-10-2019

Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ.: 65/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην αποδοχή αποφάσεων ένταξης έργων του Δήμου Χαϊδαρίου στο πρόγραμμα ΟΧΕ/ΒΑΑ

09-10-2019

Έγκριση υποβολής πρότασης στον Ε.Φ.Δ. ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ_15 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3445), στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθησης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», έγκριση μελέτης.

09-10-2019

Εξέταση αιτήματος περί χορήγησης παράτασης περαίωσης του αναδόχου του Έργου: «Διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Α’ Αθλητικού Κέντρου Δήμου Χαϊδαρίου»

09-10-2019

Αντικατάσταση εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δημοτικού Συμβουλίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Χαϊδαρίου, για την υλοποίηση της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών» (σχετ. 26/2019 Απ. Δ.Σ.)

09-10-2019

Αντικατάσταση εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δημοτικού Συμβουλίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Χαϊδαρίου, για την υλοποίηση του Έργου: «Διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Α’ Αθλητικού Κέντρου Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ. 267/2017 Απ. Δ.Σ.)

09-10-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects