Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Εξέταση αιτήματος για στάση οχημάτων στην οδό Πελοποννήσου και Πάρνηθος

23-04-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της πρότασης –μελέτης της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Αναδιαμόρφωση εισόδου-εξόδου Περιοχής Σκαραμαγκά και των προτεινόμενων εσωτερικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Σκαραμαγκά»

23-04-2019

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Τροποποίηση Σχεδίου στο Ο.Τ. 132 (αναγνώριση οδού στην οδό Σπάρτης αρ.50α).

23-04-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις αγωγές των εργαζόμενων του Δήμου Χαϊδαρίου

23-04-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις αγωγές των εργαζόμενων του Δήμου Χαϊδαρίου

23-04-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις αγωγές των εργαζόμενων του Δήμου Χαϊδαρίου

23-04-2019

Λήψη Απόφασης Δ.Σ. περί του αιτήματος της επιστροφής των τεσσάρων (4) ιστορικών Σιντριβανιών του Πύργου «Παλατάκι»Λήψη Απόφασης Δ.Σ. περί του αιτήματος της επιστροφής των τεσσάρων (4) ιστορικών Σιντριβανιών του Πύργου «Παλατάκι»

23-04-2019

Έγκριση 1ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

23-04-2019

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών - Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας, για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων, με κοινωνικό ανταποδοτικό χαρακτήρα (ενίσχυση κοινωνικού παντοπωλείου – κοινωνικού συσσιτίου)».

23-04-2019

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ & Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, ΕΠΑ.Σ & Ι.Ε.Κ του Ο.Α.Ε.Δ) για την απασχόληση στο Δήμο μας κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

23-04-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects