Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου: «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες. (Aριθ. Δράσης 1-2018/001205-001394)».

29-01-2020

Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου: «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες. (Aριθ. Δράσης 1-2018/001205-001394)».

29-01-2020

Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ40 για την απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Ηρακλέους στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Π.Γ.Ν. «Αττικόν». (ΣΧΕΤ: 15/2020 Απ. ΕΠΖ)

29-01-2020

Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος από το Δ.Σ. ενάντια στη συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για τις βάσεις

29-01-2020

Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

24-01-2020

Έγκριση Πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για τα στάδια των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης –Φωτοτυπικού Υλικού – Γραφίτη & Μελανιών για τα Έτη 2019- 2020»

24-01-2020

Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. Έτους 2020 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου». (σχετ: 4/2020 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

24-01-2020

Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 και της εισηγητικής έκθεσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ: 5 /2020 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

24-01-2020

Έγκριση Πρακτικού 1ου Σταδίου Διενέργειας Ανοικτού (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) Διαγωνισμού: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

24-01-2020

Έγκριση Πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του Γηπέδου «Τάκης Χαραλαμπίδης».

24-01-2020

copyrights © 2020 Evolution Projects