ΤΜΗΜΑ Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Αρμοδιότητες Τμήματος

Προγραμματισμένοι αγώνες

Επικοινωνία-Πληροφορίες

Διεύθυνση: Αγωνιστών Στρ/δου Χαϊδαρίου & Κορυτσάς 1, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12461.
Τηλ. Γραμματείας: 2105980511 – πληροφορίες:07.00π.μ-21.00 (καθημερινά εκτός Σαββάτου)
Εγγραφές πληρωμές: 07.00π.μ.-20.00 (καθημερινά εκτός Σαββάτου)
Τηλ. Διοίκησης Κολυμβητηρίου: 2105822240 (ωράριο λειτουργίας διοικητικών γραφείων 07.00π.μ.-15.00)
Τηλ Υπεύθυνου παιδικών δημοτικών προγραμμάτων: 2105980511 (από 15.00 έως 19.30)
E-mail: grammateia_kolimvitirio@haidari.gr
Facebook: Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου
Site: www.haidari.gr


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (από 29/11/2018)
Καθημερινό πρόγραμμα Ελεύθερης κολύμβησης (με ναυαγοσώστη) εκτός Κυριακής
ΩΡΕΣ: Καθημερινές 07.00-17.00 ή 19.30.00-20.30, Σάββατο 09.00-13.00
Γυμναστική στο νερό (με προπονητή) καθημερινές εκτός Σαββάτου & Κυριακής
ΩΡΕΣ: 8.15-9.00, 11.00-11.45, 14.00-14.45, 16.00-16.45 & 19.30-20.15
Παιδικά δημοτικά προγράμματα: τρεις φορές εβδομαδιαίως χρησιμοποιώντας τη μικρή ή καθημερινά για τη μεγάλη πισίνα αναλόγως το επίπεδο. Η επιλογή τμήματος γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον Υπεύθυνο Παιδικών Δημοτικών Προγραμμάτων.
*Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απουσία ενός (1) μήνα, ο αθλούμενος πληρώνει το μήνα που έλλειψε. Μετά από απουσία δύο μηνών ο αθλούμενος διαγράφεται και απαιτείται νέα εγγραφή.
Το Κολυμβητήριο δύναται να μεταβάλει το ωράριο λειτουργίας των προγραμμάτων του, ενημερώνοντας τα μέλη του μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Δήμου (http://www.haidari.gr ), του Facebook (Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου), γραπτών ανακοινώσεων εντός του Κολυμβητηρίου & προφορικής ενημέρωσης από τη Γραμματεία.


ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο των μελών που προπονούνται σε κάθε αθλητικό χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαϊδαρίου είναι το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (Α.Δ.Ε.)
Για την έκδοση ατομικού δελτίου εισόδου, απαιτούνται από τα μέλη των δημοτικών προγραμμάτων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαϊδαρίου:
1. Ιατρικές Γνωματεύσεις
(α) Για παιδιά από τριάμισι (3.5) έως και οκτώ (8) ετών
 από Καρδιολόγο, Δερματολόγο και Παιδίατρο [με ισχύ ενός (1) έτους από την ημερομηνία εξέτασης]
 αποδεικτικό ηλικίας
(β) Για παιδιά από εννέα (9) ετών έως δεκαέξι (16) ετών
 από Καρδιολόγο, Δερματολόγο [με ισχύ ενός (1) έτους από την ημερομηνία εξέτασης]
 αποδεικτικό ηλικίας
(γ) Για άτομα από δεκαέξι (16) ετών και άνω
 ιατρικές γνωματεύσεις από Καρδιολόγο, Δερματολόγο [με ισχύ ενός (1) έτους από την ημερομηνία εξέτασης]
2. Πιστοποίηση μόνιμης κατοικίας (μόνο για κατοίκους Χαϊδαρίου) ή εντοπιότητας
από λογαριασμό Δ.Ε.Κ.Ο. ή μισθωτήριο κατοικίας ή εκκαθαριστικό εφορίας ή πιστοποιητικό γεννήσεως.
3. Δύο μικρές φωτογραφίες.
4. Πληρωμή εγγραφής και μηνιαίας συνδρομής τρέχοντος μηνός ή πακέτου μηνών ή καθορισμένων επισκέψεων.
5. Καθορισμός προγράμματος ή χρονικής ζώνης κολύμβησης από τον υπεύθυνο αθλητικών προγραμμάτων ή τη γραμματεία.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν επίπλευση και ότι ενημερώθηκαν και συμφωνούν με τους όρους του κανονισμού λειτουργίας και της τιμολογιακής πολιτικής (αναγράφεται στο δελτίο εγγραφής).
Σε περίπτωση που δεν πληρείται κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις, απαγορεύεται αυστηρά η κολύμβηση στις πισίνες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαϊδαρίου

copyrights © 2019 Evolution Projects