Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός

Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός 2019

07-01-2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ     ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
   ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ   
ΙΑΝ    
ΦΕΒΡ   
ΜΑΡΤ   
ΑΠΡ       
ΜΑΪΟΣ     
ΙΟΥΝ    
ΙΟΥΛ       
ΑΥΓ     
ΣΕΠΤ    
ΟΚΤ         
ΝΟΕΜ     
ΔΕΚ     

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός 2017

16-10-2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ     ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
   ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ   
ΙΑΝ α΄ τρίμηνο
ΦΕΒΡ 
ΜΑΡΤ 
ΑΠΡ  β΄ τρίμηνο
ΜΑΪΟΣ 
ΙΟΥΝ
ΙΟΥΛ  γ΄ τρίμηνο
ΑΥΓ 
ΣΕΠΤ
ΟΚΤ  δ΄ τρίμηνο
ΝΟΕΜ 
ΔΕΚ 

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός 2018

16-10-2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ     ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
   ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ   
ΙΑΝ α΄ τρίμηνο
ΦΕΒΡ 
ΜΑΡΤ 
ΑΠΡ  β΄ τρίμηνο
ΜΑΪΟΣ 
ΙΟΥΝ
ΙΟΥΛ  γ΄ τρίμηνο 
ΑΥΓ 
ΣΕΠΤ  
ΟΚΤ       δ΄ τρίμηνο 
ΝΟΕΜ   
ΔΕΚ     

 

 

Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός 2016

15-10-2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ     ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
   ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ   
ΙΑΝ α΄ τρίμηνο
ΦΕΒΡ 
ΜΑΡΤ 
ΑΠΡ  β΄ τρίμηνο
ΜΑΪΟΣ 
ΙΟΥΝ
ΙΟΥΛ  γ΄ τρίμηνο
ΑΥΓ 
ΣΕΠΤ
ΟΚΤ  δ΄ τρίμηνο
ΝΟΕΜ 
ΔΕΚ 

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός 2015

14-10-2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ     ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
   ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ   
ΙΑΝ α΄ τρίμηνο
ΦΕΒΡ 
ΜΑΡΤ 
ΑΠΡ  β΄ τρίμηνο
ΜΑΪΟΣ 
ΙΟΥΝ
ΙΟΥΛ  γ΄ τρίμηνο
ΑΥΓ 
ΣΕΠΤ
ΟΚΤ  δ΄ τρίμηνο
ΝΟΕΜ 
ΔΕΚ 

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

copyrights © 2019 Evolution Projects