Κέντρο Κοινότητας

 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου

Στρατάρχου Καραϊσκάκη 138

Υπεύθυνοι: Νίκα Αλεξάνδρα, Τρουμούση Ιωάννα

Τηλ. Επικοιν.: 213 2047372-373

Εξυπηρέτηση κοινού: 08:00-15:00

 

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Πιο συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου απαρτίζεται από 2 κοινωνικούς λειτουργούς και μία διοικητική υπάλληλο και παρέχει:

  • Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη
  • Συμβουλευτική
  • Εργασίες ΚΕΑ(Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
  • Προνοιακές παροχές
  • Επίδομα Υπερηλίκων Ανασφαλίστων
  • Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές
  • Διασύνδεση και παραπομπή σε δημόσιες υπηρεσίες
  • Διασύνδεση με αγορά εργασίας
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων
  • Δράσεις δημιουργικής απασχόλησης(Κέντρα Δια Βίου Μάθησης)

 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

   

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

copyrights © 2019 Evolution Projects