Κοινωνικό Παντοπωλείο - Συσσίτιο

Δ/νση Κοινωνικού Παντοπωλείου : Καραϊσκάκη 138, Υπεύθυνη:  Κοιν. Λειτουργός Τέρψη Βούλγαρη

Δ/νση Κοινωνικού Συσσιτίου : Αγ. Μαρίνης 38, Υπεύθυνη:  Κοιν. Λειτουργός Καλλιόπη Καρρά

Ωράριο Λειτουργίας 08:00- 16:00

Τηλ.: 2132047343

 
 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου στο πλαίσιο δράσεων κοινωνικής πολιτικής, υλοποιεί Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών:  Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020»,στις οποίες εντάσσονται οι διαμένοντες εντός των ορίων του Δήμου κατόπιν ελέγχου από την Κοινωνική Υπηρεσία των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο πλαίσιο λειτουργίας του διανέμει δωρεάν στις δικαιούχες ομάδες πολιτών: Τυποποιημένα τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, είδη βρεφοανάπτυξης και είδη ψυχαγωγίας (βιβλία,cd,dvd).

Η Δομή Παροχής Συσσιτίου διανέμει δωρεάν στα ωφελούμενα άτομα μια μερίδα μαγειρεμένου φαγητού ,ανά ημέρα.

Στόχος των Δομών Παροχής Αγαθών, εκτός  από την υλική υποστήριξη είναι και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και ασφάλειας όπου θα παρέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη στις οικονομικά αδύναμες πληθυσμιακές ομάδες που πλήττονται από τις συνέπειες της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται σε φορείς και υπηρεσίες  για την διευκόλυνση τους.

 

Δομές Κοινωνικής Ένταξης

http://www.socialattica.gr/domi/leitoyrgia-koinonikoy-pantopoleioy-dimoy-haidarioy

copyrights © 2019 Evolution Projects