Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία με αντικείμενο την εκμίσθωση ισόγειου κυλικείου άνευ εξοπλισμού, που βρίσκεται εντός του γηπέδου ¨Τάκης Χαραλαμπίδης ¨

15-01-2020

Ανάρτηση Πίνακα Απορριφθέντων, της ΣME4/2019 Ανακοίνωσης, περί σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Π.Ε. Παιδίατρο

14-01-2020

«Ανακοίνωση ΣME4/2019 για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο»

02-01-2020

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού Παιδικών χαρών» προϋπολογισμού 859.600,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

30-12-2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΤ-ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ_FTTH ΑΚ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ_89785 ΗΛΕΚΤΡ

21-11-2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤοΠΦΥ.

15-11-2019

Ο Δήμος Χαϊδαρίου επαναπροκηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία με αντικείμενο την εκμίσθωση ισόγειου κυλικείου άνευ εξοπλισμού.

13-11-2019

Πρακτικό κατάρτισης πινάκων επιλογής προσωπικού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, σε συνέχεια της ΣME3/2019 ανακοίνωσης

13-11-2019

Τροποποιημένος πίνακας κατάρτισης και επιλογής προσωπικού για τον κωδικό 102 της ΣME2/2019

04-11-2019

Αποτελέσματα ΣME3/2019 ανακοίνωσης

31-10-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects