Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

Πρακτικό διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων με κωδικό 102 της ΣΟΧ2/2017 ανακοίνωσης μας, σε ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία

16-07-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (Περίοδος 2017-2018)

16-07-2018

Τροποποιημένος πίνακας απορριφθέντων για τον κωδικό 102 της ΣΟΧ2/2017 ανακοίνωσης μας, βάση της αριθμ.214/2018 Απόφασης του ΑΣΕΠ

16-07-2018

Τροποποιημένος πίνακας κατάταξης και επιλογής προσωπικού για τον κωδικό 102 της ΣΟΧ2/2017 ανακοίνωσης μας, βάση της αριθμ.214/2018 Απόφασης του ΑΣΕΠ

16-07-2018

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία του σχολικού κυλικείου του 5ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου.

16-07-2018

Πρόσκληση για εγγραφή στους καταλόγους μητρώου ΚΗΣΚ έτους 2018

16-07-2018

Πίνακας κατάταξης και επιλογής για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ενός (1) ΤΕ Εργοθεραπευτή σύμφωνα με την ΣΜΕ3/2017 ανακοίνωση μας

16-07-2018

Πίνακας κατάταξης και επιλογής για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ενός (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτή σύμφωνα με την ΣΜΕ3/2017 ανακοίνωση μας

16-07-2018

copyrights © 2019 Evolution Projects