Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος ΔΣ : Τσατσαρώνης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος ΔΣ : Παπαδάκος Λεωνίδας

Γραμματέας ΔΣ : Βίτσα Άλκηστης

 

1.   Ε. Σάββα

10.   Ε. Πετούσης

19.   Π. Μοσχονάς

28.   Ι. Κέντρης

2.   Φ. Θεοδωρακόπουλος

11.   Κ. Χρονοπούλου

20.   Μ. Χουδελούδης

29.   Ε. Τοκατλίδη

3.   Β. Καρατζαφέρης

12.   Δ. Δούμουρα

21.   Η. Βαρυτιμιάδης

30.   Ι. Θεοτοκάς

4.   Ε. Μπέλα

13.   Μ. Κοντογιάννη

22.   Ε. Θέρμου

31.   Κ. Ασπρογέρακας

5.   Γ. Αργυρόπουλος

14.   Π. Τσατσαρώνης

23.   Α. Θεοφίλης

32.   Α. Γκανά-Ρηγάκη

6.   Ε. Ζεβόλης

15.   Μ. Σελέκος

24.   Ι. Αλεξόπουλος

 

7.   Γ. Βελέντζας

16.   Ν. Δαουάχερ

25.   Λ. Παπαδάκος

 

8.   Ι. Ηλιάδης

17.   Β. Παντελάρος

26.   Θ. Σπηλιόπουλος

 

9.   Δ. Τσατσαμπάς

18.   Ν. Καραγιάννης

27.   Α. Βίτσα

 

 

 

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ)

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (έως 2018)

copyrights © 2020 Evolution Projects