Αρμοδιότητες Τμήματος

Σχεδιάζει προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Α . Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας

 Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών. 
 Υλοποιεί προγράμματα δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπ. Υγείας ή από άλλα  Υπουργεία το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό των Υπουργείων.
 Υλοποιεί έκτακτα προγράμματα δημόσιας υγείας ,τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση ή από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγείας.
 Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σε θέματα δημόσιας υγείας. Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία α με άλλες υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις. 
 Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζήτημα που σχετίζονται με την δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου.
α. Εισηγείται τον ορισμό γιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
β. Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε γιατρούς , οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.
γ. Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. 
 Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων και μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή ,δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ).

Β . Υγειονομικές Επιτροπές

 Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων.
 Παρέχει συνδρομή στον ΕΦΕΤ και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του ΕΦΕΤ.
 Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.

copyrights © 2019 Evolution Projects