ΤΜΗΜΑ Παιδείας

Αρμοδιότητες Τμήματος

Σχολεία

Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας

Σχολική Επιτροπή B' Βάθμιας

Λαϊκό Φροντιστήριο

Ο Δήμος Χαϊδαρίου, με στόχο τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων οικογενειών, συνεχίζει για τέταρτο χρόνο τη λειτουργία του Λαϊκού Φροντιστηρίου, παρέχοντας δωρεάν μαθήματα διδακτικής ενίσχυσης.

Το Λαϊκό Φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και σε αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων είναι το οικογενειακό εισόδημα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά κριτήρια κ.α. Αποστολή του είναι να παρέχει επιπλέον διδακτικά εφόδια στους μαθητές από λαϊκές οικογένειες συμβάλλοντας στη γνώση και στις ανάγκες που προκύπτουν από την παρακολούθηση του Γυμνασίου και Λυκείου αλλά και των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού.
Την περσινή χρονιά το Λαϊκό Φροντιστήριο λειτούργησε με τη συνδρομή 27 καθηγητών όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων και συμμετείχαν 120 μαθητές όλων των τάξεων. Αξιοσημείωτο είναι ότι το συγκεκριμένο φροντιστήριο, που λειτουργεί λόγω της σπουδαίας εθελοντικής προσφοράς των καθηγητών του, σημείωσε επιτυχίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και μαθητές του εισήχθησαν σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου (3ος όροφος- Δημαρχείο Χαϊδαρίου), από 1/09/18 έως 29/09/18 και αξιολογούνται από αρμόδια επιτροπή. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου στο χώρο του 2ου Λυκείου Χαϊδαρίου, κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ τα τμήματα είναι ολιγομελή.
Το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι συνάρτηση της συμμετοχής των μαθητών και των ειδικοτήτων των εθελοντών καθηγητών. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να στηρίξουν αυτήν τη δράση παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, προσκομίζοντας αντίγραφα τίτλων σπουδών ή αποδεικτικά τυπικών προσόντων στο τμήμα Παιδείας του Δήμου (3ος όροφος).

Οι γονείς των οποίων τα παιδιά επιθυμούν να συμμετέχουν, καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, καταθέτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος γονέα/κηδεμόνα.
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
• Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος.
• Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει).
• Οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί την κατηγοριοποίηση σε ευπαθή κοινωνική ομάδα.

Για πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στην υπεύθυνη του Λαϊκού Φροντιστηρίου κα Κρίστη Μπελτεγρή, τηλ. 213 2047237 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση cbel@haidari.gr

copyrights © 2019 Evolution Projects